Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białym Borze

Початкова школа №2 ім. Тараса Шевченка в Білому Борі (Польща)

Aktualności

Zawieszenie zajęć z powodu zagrożenia koronawirusem

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. następuje zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 2 w Białym Borze.
12 i 13 marca br. to dni, w których w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.
Od poniedziałku, 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

Informacja na stronach kuratorium

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/zawieszenie-zajec-dydaktyczno-wychowawczych-w-przedszkolach-szkolach-i-placowkach-oswiatowych/