Uwaga! Zdalne nauczanie przedłużono. Daty egzaminów ósmoklasisty

W dniu dzisiejszym tj. 24 kwietnia 2020 roku ukazało się Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej informujące o przedłużeniu zdalnego nauczania w szkołach od dnia 27 kwietnia do 24 maja.
Jednocześnie ukazały się daty planowanego egzaminu ósmoklasisty, który miałby się odbyć w dniach 16 – 18 czerwca.
Poniżej stosowne rozporządzenia:

https://www.gov.pl/attachment/5c0bdb0f-5166-4709-a9e9-87f134bd75c1
https://www.gov.pl/attachment/8c601a97-5069-45f8-ba70-ef3e6b7eb90d
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020