Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białym Borze

Початкова школа №2 ім. Тараса Шевченка в Білому Борі (Польща)

Aktualności

Uwaga! Zdalne nauczanie przedłużono!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej informuję, iż w Szkole Podstawowej nr 2 w Białym Borze przedłuża się termin zdalnego nauczania od dnia 21 do 26 kwietnia. Uczniowie zobowiązani są do systematycznego realizowania programu nauczania zamieszczonego na stronach dziennika elektronicznego oraz do kontaktu z wychowawcą klasy i nauczycielami.
Jednocześnie informuję, iż egzamin ósmoklasisty nie odbędzie się w zaplanowanym terminie tj. 21-23 kwietnia.
Został on przeniesiony na termin późniejszy.
Pozdrawiam i życzę spokojnych i zdrowych świąt Wielkanocnych.
Andrzej Drozd

Беручи до уваги рішенням Міністра Освіти Польщі повідомляю, що дистанційне навчання в Початковій школі №2 в Білому Борі продовжено від 21 до 26 квітня. Учні зобов’язані систематично реалізувати программу навчання поміщені на сторінках електронного журналу а також контактувати з класним керівником та вчителями.

Одночасно інформую, що екзамен восьмикласників не відбудеться в планованому часі, тобто 21-23 квітня – його перенесли на пізніше.

Передаю всім вітання і бажаю спокійних і здорових Великодніх свят.

директор Андрій Дрозд