Święto Odzyskania Niepodległości

Z okazji Święta Odzyskania Niepodległości w szkole odbył się uroczysty apel , który rozpoczął się odśpiewaniem hymnów polskiego i ukraińskiego. Uczniowie klas V, VI, VII przedstawili prezentację historyczną ,, Patriotyzm w sztuce”, ukazującą dzieje narodu w poezji, malarstwie i muzyce oraz śpiewali piosenki żołnierskie. Była to ciekawa lekcja historii, którą przygotowały Krystyna Kostiw, Ewa Karasińska i Marzanna Hasulak.

Uczniowie naszych szkół brali także udział w uroczystym koncercie z okazji 101 rocznicy Odzyskania niepodległości, który odbył się w BCKiR 11 listopada w Białym Borze.