Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białym Borze

Початкова школа №2 ім. Тараса Шевченка в Білому Борі (Польща)

Informacje

1,5% na rzecz dzieci ze szkoły w Białym Borze

 Zarząd Oddziału w Koszalinie Związku Ukraińców Polsce, Stowarzyszenie KIWANIS International Klub Koszalin
oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tarasa Szewczenki
w Białym Borze zachęca ludzi dobrej woli
do przekazania 1,5% podatku dochodowego
do wsparcia ZESPOŁU UKRAIŃSKOJĘZYCZNYCH SZKÓŁ
W BIAŁYM BORZE
wpisując w deklarację podatkową PIT za 2022 rok
niżej podane informacje

STOWARZYSZENIE KIWANIS INTERNATIONAL KLUB KOSZALIN
ul. Zwycięstwa 32, 75-037 Koszalin
Konto: Bank Millenium S.A. nr 34 1160 2202 0000 0000 3295 8076
KRS nr 0000138192 NIP 669 23 40 671
z dopiskiem: „pomoc na rzecz dzieci ze szkoły w Białym Borze „.