Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białym Borze

Початкова школа №2 ім. Тараса Шевченка в Білому Борі (Польща)

Aktualności

Пам’яті Ані Мазур – на підтримку Збройних сил України

Ania Mazur przez całe swoje życie zawodowe była związana z ukraińskimi szkołami im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze – najpierw jako wychowawczyni w internacie, a potem jako nauczycielka języka ukraińskiego w Szkole Podstawowej nr 2, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym. W ostatnich latach Ania pełniła funkcję kierownika internatu.

Siłę, determinację oraz pasję, z jaką angażowała się w sprawy ukraińskie, wyniosła z domu rodzinnego, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. T. Szewczenki, do której uczęszczała jako dziecko oraz IV Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy. Z wiedzy i poświęcenia Ani mogły korzystać nie tylko rzesze uczniów ukraińskich szkół w Białym Borze, ale też setki dzieci z punktów nauczania oraz ukraińskich szkół, dla których stworzyła programy nauczania i podręczniki. Ania przygotowywała również grupy kolędnicze i uczniów na Festiwale Ukraińskich Zespołów Dziecięcych w Koszalinie oraz dbała o młodych konferansjerów festiwali.

Zapamiętamy Anię jako radosną i szczerą przyjaciółkę oraz oddaną ukraińskim sprawom koleżankę.

Zgodnie z wolą Rodziny, a w imieniu uczniów Ani Mazur oraz Jej koleżanek i kolegów, dziękując za lata jej pracy jako nauczycielki oraz działaczki społecznej, uruchamiamy zbiórkę dla Ukrainy i jej Sił Zbrojnych https://zrzutka.pl/xk6a4f. Zebrane środki zostaną przeznaczone na akcję pomocy Ukrainie w fundacji «Magia Karpat», którą prowadzi jedna z absolwentek szkoły w Białym Borze – Olga Solarz.

————————— 

Аня Мазур все своє професійне життя була пов’язана з українськими школами ім. Тараса Шевченка в Білому Борі – спочатку як вихователька гуртожитку, а потім як вчителька української мови у Початковій школі № 2, Гімназії та Загальноосвітньому ліцеї. Останні роки Аня була керівником гуртожитку.

Силу, рішучість і відданість, з якими вона займалася українськими справами, Аня черпала з родинного дому, Початкової школи Нр 2 ім. Т. Шевченка, у котрій навчалася дитиною, та ІV Загальноосвітнього ліцею у Лігниці. Зі знань та відданості Ані Мазур могли скористатися не лише учні українських шкіл у Білому Борі, а й сотні учнів з пунктів навчання української мови та українських шкіл, для яких вона створила навчальні програми та підручники. Аня також готувала вертепи, білобірських учасників дитячих фестивалів української культури в Кошаліні та ведучих фестивалів.

Ми пам’ятатимемо Аню як радісну та щиру товаришку й віддану українській справі колегу.

Згідно з волею родини Ані Мазур та від імені Її учнів та колег, на знак подяки за багаторічну роботу вчительки та громадської діячки, ми відкрили збірку на підтримку України та Збройних сил https://zrzutka.pl/xk6a4f. Зібрані кошти буде передано на допомогу українській державі до фонду «Магія Карпат», який організувала одна з випускниць білобірської школи – Ольга Соляр.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *